Banner                
Pause Play
 
Sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2019
Sinh hoạt khoa học: "Cultural Heritage Information For Sustainable Development in Vietnam and Southeast Asia" đã diễn ra vào sáng ngày 18/6/2019
Sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2019
Sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2019
Sinh viên Khoa Thư viện - Thông tin học đoạt giải tại cuộc thi "Âm vang thời đại 2019"
Đội bóng đá nam Khoa Thư viện - Thông tin học đoạt cup vô địch