Thông báo về việc thu hồi luận văn phục vụ công tác kiểm kê và quy định V/v Mượn/ trả tài liệu tủ sách Khoa Thư viện – Thông tin học Áp dụng từ tháng 06/2015

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM
            Khoa Thư viện – Thông tin học

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2015

THÔNG BÁO
V/v Thu hồi luận văn để thực hiện công tác kiểm kê

Khoa Thư viện – Thông tin học dự kiến sẽ tiến hành công tác kiểm kê tủ sách Khoa từ tháng 6/2015, vì vậy, đề nghị học viên nghiêm túc thực hiện đúng thông báo về lịch trả luận văn như sau:
Từ ngày 10/04/2015, các anh/ chị hiện đang mượn luận văn nhanh chóng trả về Khoa, hạn cuối là ngày 04/05/2015. Đối với các anh/ chị ở tỉnh, có thể trả luận văn qua đường bưu điện, hạn cuối là ngày 08/05/2015. Theo đó, từ tháng 06/2015, sau khi hoàn thành công tác kiểm kê, tủ sách Khoa sẽ bắt đầu hoạt động trở lại với những quy định mới. Rất mong các anh/ chị nghiêm túc chấp hành để công tác mượn/ trả tài liệu được thực hiện một cách hiệu quả.
Lưu ý: Theo quy định của nhà trường, các anh/ chị phải hoàn trả tài liệu mới đủ điều kiện để hoàn thành hồ sơ bảo vệ luận văn thạc sỹ.
Xin chân thành cảm ơn.Trưởng khoa 
(đã ký)

TS. Nguyễn Hồng Sinh
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. HCM 
   Khoa Thư viện – Thông tin học 

QUY ĐỊNH
V/v Mượn/ trả tài liệu tủ sách Khoa Thư viện – Thông tin học
Áp dụng từ tháng 06/2015

Khoa Thư viện – Thông tin học gửi đến các anh/ chị quy định mới về việc mượn trả tài liệu Tủ sách Khoa Thư viện – Thông tin học:
Số lượng: mỗi anh/ chị được phép mượn tối đa 3 tài liệu
Thời gian: 30 ngày tính từ ngày mượn, không được phép gia hạn.
Đối với luận văn thạc sỹ: Các anh/ chị HVCH, sinh viên có nhu cầu sử dụng, xin vui lòng đọc tại chỗ.
Rất mong các anh chị thực hiện nghiêm túc quy định trên. Xin chân thành cảm ơn.
Trưởng khoa
(đã ký)

Nguyễn Hồng Sinh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.