Giới thiệu Khoa Thư viện - Thông tin học

1. TÊN KHOA

- Tên tiếng Việt: Khoa Thư viện – Thông tin học
- Tên tiếng Anh: Faculty of Library and Information Science

2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

     Tháng 7 năm 1984, khoa Thư viện được thành lập tại trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh theo quyết định của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp.

    Khi mới thành lập, đội ngũ cán bộ giảng dạy chủ yếu được thỉnh giảng từ các cơ quan và các trường khác như Trung tâm Thông tin Khoa học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Năm 1990, trước yêu cầu của thực tiễn hoạt động thư viện, ngoài những chức năng truyền thống là tàng trữ và luân chuyển tài liệu, thư viện còn gắn với chức năng thông tin khoa học, do đó, khoa Thư viện được đổi tên thành khoa Thư viện – Thông tin học. Đồng thời với việc đổi tên, mục tiêu đào tạo của khoa cũng đã thay đổi để đáp ứng tình hình và nhiệm vụ mới.

   Sau 10 năm phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, từ năm 1994, khoa bắt đầu hình thành hai bộ môn: Thư viện họcThông tin – Thư mục. Từ đây,  chương trình đào tạo của khoa Thư viện – Thông tin học luôn có sự cập nhật, điều chỉnh để bám sát với thực tiễn, theo kịp trình độ phát triển của khoa học Thư viện – Thông tin trong khu vực và trên thế giới. Đến năm 2004, nội dung chương trình đào tạo bậc Đại học đã được nghiên cứu và mở rộng, phát triển theo hướng hiện đại hơn.

   Ngày 27 tháng 02 năm 2003, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định số 77/QĐ/ĐHQG-SĐH giao cho trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn nhiệm vụđào tạo cao học (Thạc sỹ) ngành khoa học Thư viện (Mã số đào tạo: 60 32 20). Khoá cao học đầu tiên khai giảng vào tháng 9 năm 2003 đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của khoa. Ngoài công tác đào tạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa Thư viện – Thông tin học còn tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường.

Ngày 10/9/2019, Bộ môn Thông tin - Thư mục đã chính thức được đổi tên lại thành Bộ môn Thông tin học cho phù hợp với mục tiêu đào tạo trong tình hình mới.

Hiện nay, khoa Thư viện – Thông tin học đào tạo bậc đại học hai ngành: Thông tin - Thư viện và Quản lý Thông tin; và đào tạo bậc cao học chuyên ngành Khoa học thông tin thư viện.


3. ĐỘI NGŨ

Nhân sự của Khoa có 17 giảng viên và 01 thư ký – giáo vụ, trong đó có 02 Phó giáo sư, 04 Tiến sỹ, 04 Nghiên cứu sinh, 07 Thạc sỹ. Giảng viên của khoa được đào tạo từ các cơ sở đào tạo trong nước và ở các nước khác như Nga, Mỹ, Úc, New Zealand…


4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiện nay Khoa có 2 bộ môn, bao gồm bộ môn Thư viện học và bộ môn Thông tin học. Đội ngũ giảng viên của Bộ môn Thư viện học gồm 9 giảng viên và Bộ môn Thông tin học gồm 8 giảng viên cơ hữu.

5. QUY MÔ ĐÀO TẠO

Khoa có gần 400 sinh viên và học viên cao học thuộc loại hình đào tạo chính quy và 50 sinh viên hệ vừa làm vừa học.

 

Khóa tuyển 2019 sẽ là Khóa đầu tiên Khoa triển khai đào tạo ngành Quản lý Thông tin với chỉ tiêu tuyển sinh là 60 sinh viên. Ngành Thông tin - Thư viện vẫn tiếp tục tuyển sinh như những năm trước với chỉ tiêu năm 2019 là 80 sinh viên.

 

TẦM NHÌN, SỨ MẠNG, MỤC TIÊU

 

Tầm nhìn

Khoa Thư viện – Thông tin học trường ĐHKHXH&NV là đơn vị đào tạo chất lượng cao ngành Thông tin học, đóng vai trò nòng cốt trong giáo dục đại học và cao học ngành Thư viện – Thông tin học của Việt Nam; từng bước mở rộng hoạt động nghiên cứu hướng đến đại học nghiên cứu theo tầm nhìn của trường ĐHKHXH&NV.

Sứ mạng

Khoa Thư viện – Thông tin học trường ĐHKHXH&NV là trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các hoạt động thu thập, tổ chức, quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin của mọi loại hình cơ quan/tổ chức trong xã hội; đồng thời góp phần xây dựng và triển khai các chuẩn nghiệp vụ của hoạt động thư viện, thông tin, tư liệu tại Việt Nam.

Mục tiêu

Giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 khoa Thư viện – Thông tin học tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm khẳng định chất lượng cao và vị trí hàng đầu trong đào tạo lĩnh vực thư viện – thông tin học, cung cấp nguồn nhân lực cho các hoạt động tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.