Cơ cấu tổ chức Khoa Thư viện - Thông tin học

 

 

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC

 

Ban chủ nhiệm khoa và các bộ môn trực thuộc:

1. Trưởng khoa: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sinh

2. Phó trưởng khoa: ThS. NCS. Bùi Hà Phương (NCKH, ĐBCL, HTQT)

3. Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Văn Hiệp (CTSV)

4. Trưởng Bộ môn Thư viện học: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sinh

5. Trưởng Bộ môn Thông tin - Thư mục: TS. Ngô Thị Huyền


Chi ủy Chi bộ:

1. Bí thư: TS. Nguyễn Thành Nhân

2. Phó bí thư: TS. Nguyễn Hồng Phan

3. Ủy viên chi ủy: ThS. NCS. Bùi Hà Phương


Công đoàn khoa:

1. Chủ tịch Công đoàn: ThS. Hồ Thị Ngọc

2. Phó chủ tịch Công đoàn: ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

3. Ủy viên BCH Công đoàn: ThS. Đoàn Thị Thu

 

Giáo vụ khoa:

1. Thư ký/Giáo vụ: ThS. Hồ Thị Ngọc

2. Giáo vụ sau đại học: ThS. Bùi Vũ Bảo Khuyên


Hội đồng khoa học và đào tạo

1. Chủ tịch: PGS. TS. Nguyễn Hồng Sinh

2. Thư ký:  TS. Ngô Thị Huyền

3. Các ủy viên: PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy, TS. Ninh Thị Kim Thoa, TS. Ngô Thanh Thảo, ThS. Bùi Hà Phương, ThS. Nguyễn Văn Hiệp

 

Danh sách giảng viên bộ môn Thư viện học

1. GVCC. PGS. TS. Nguyễn Hồng Sinh (Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn)

2. GVCC. PGS. TSKH. Bùi Loan Thùy

3. TS. Ninh Thị Kim Thoa

4. ThS. NCS. Bùi Hà Phương

5. ThS. NCS. Đoàn Thị Thu

6. ThS. NCS. Nguyễn Thị Lan

7. ThS. Bùi Vũ Bảo Khuyên

8. ThS. Nguyễn Phương Duy

9. ThS. Mai Mỹ Hạnh

 

Danh sách giảng viên bộ môn Thông tin - Thư mục

1. TS. Ngô Thị Huyền (Trưởng Bộ môn)

2. GVC. TS. Phạm Tấn Hạ

3. GVC. TS. Ngô Thanh Thảo

4. ThS. NCS. Dương Thị Phương Chi

5. ThS. Nguyễn Văn Hiệp

6. ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

7. ThS. Nguyễn Tấn Công

8. ThS. Trần Đình Anh Huy

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.