THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO HỌC THƯ VIỆN - NĂM HỌC 2014 – 2015 (HỌC PHẦN 2) KHÓA 2014 – 2016 (ĐỢT 1&2)

THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO HỌC THƯ VIỆN - NĂM HỌC 2014 – 2015 (HỌC PHẦN 2)
KHÓA 2014 – 2016 (ĐỢT 1&2)

STT

Tên học phần

Giảng viên

Đơn vị công tác

Số HV

Số tiết

Thời gian

 

Phòng 

1

Luật sở hữu trí tuệ

TS. Lê Thị Nam Giang

ĐH Luật TP. HCM

8

30

Cả ngày thứ 2 (20/4 )

Chiều thứ 3 (21/4)

Cả ngày thứ 4 (22/4)

Chiều thứ 6 (24/4)

Cả ngày thứ 2: D302

Chiều T3: A317

Cả ngày thứ 4: D406

Chiều T6: D603

2

Thư viện học hiện đại

PGS.TSKH. Bùi Loan Thùy

ĐH KHXH & NV TP. HCM

8

30

Sáng thứ 5

Từ 23/4 – 4/06/2015

A313

3

- Phương pháp nghiên cứu trong thư viện học

- Thiết kế và quản lý dự án

PGS.TSKH. Bùi Loan Thùy

ĐH KHXH & NV TP. HCM

8

30

Chiều thứ 2, 4, 6

Từ 27/4/2015 – 08/6/2015

D304

  Lưu ý: Lịch học có thể thay đổi, học viên lưu ý theo dõi 
Thời gian học: Sáng: 8h00’
  Chiều: 13h30’

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.