Gợi ý hướng nghiên cứu khoa học sinh viên

DANH MỤC Ý TƯỞNG NCKH DÀNH CHO SINH VIÊN

 

STT

 

Định hướng/ Ý tưởng nghiên cứu

(Dự kiến)

 

 

Nội dung  tóm tắt

 

Người hướng dẫn

(dự kiến)

 

NĂM 2015

 

  1.  

 

Tăng cường ứng dụng marketing nguồn lực thông tin hoặc sản phẩm, dịch vụ thông tin – thư viện tại một CQTT/TV cụ thể

 

-       Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về marketing trong hoạt động thông tin - thư viện;

-       Khảo sát người dùng tin, các nguồn lực hiện có và thực trạng ứng dụng marketing tại đơn vị được khảo sát;

-       Đề xuất giải pháp tăng cường ứng dụng marketing từ kết quả nhận xét, đánh giá thực trạng.

 

ThS. Dương Thị Phương Chi

  1.  

Đánh giá hệ thống tìm tin tại một CQTT/TV cụ thể

 

-       Tìm hiểu các kiến thức cơ bản về hệ thống tìm tin;

-       Khảo sát hiện trạng hệ thống tìm tin tại một đơn vị cụ thể;

-       Đề xuất giải pháp hoàn thiện hệ thống tìm tin từ kết quả nhận xét, đánh giá hiện trạng.

-        

ThS. Dương Thị Phương Chi

  1.  

Số hóa tài liệu và bảo vệ quyền tác giả trong các thư viện đại học

 

-       Số hóa tài liệu có ảnh hưởng/vi phạm đến quyền tác giả hay không? Giải quyết được câu hỏi đặt ra ở trên, đồng thời đề xuất các giải pháp phát triển nguồn lực thông tin bằng phương thức số hóa nhưng vẫn bảo đảm quyền tác giả/quyền sở hữu

ThS. Huỳnh Minh Khải

 

  1.  

Huấn luyện kỹ năng thông tin cho sinh viên bằng công nghệ web

 

-       Đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ web 2.0 trong việc tạo lập nên các nội dung huấn luyện kỹ năng thông tin cho sinh viên

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

  1.  

Giấu tin trong ảnh và ứng dụng trong an toàn bảo mật thông tin

 

-       Nghiên cứu tổng quan về giấu tin: các khái niệm về giấu tin trong ảnh số, đặc điểm của giấu tin trong ảnh số…

-       Nghiên cứu về giấu tin trong ảnh: đặc trưng của giấu tin trong ảnh; sự khác nhau giữa giấu tin trong ảnh đen trắng và ảnh màu; các thuật toán giấu tin trong ảnh…

-       Xây dựng chương trình minh họa

 

ThS. Nguyễn Văn Hiệp

  1.  

Ứng dụng web ngữ nghĩa (Semantic Web) trong lưu trữ và quản lý tài liệu số

 

-       Nghiên cứu web ngữ nghĩa: kiến  trúc của web ngữ nghĩa, các thành phần cơ bản làm nên web ngữ nghĩa.

-       Tiếp cận Web ngữ trong lưu trữ và quản lí tài liệu số: Nghiên cứu cách tích hợp ngữ nghĩa vào các tài nguyên trong thư viện số: cơ chế biên mục và phân loại dựa trên ngữ nghĩa.

-       Xây dựng thư viện số ngữ nghĩa dựa trên một phần mềm mã nguồn mở

 

 

 

ThS. Huỳnh Minh Khải

 

 

  1.  

Xây dựng thư viện số bằng phần mềm mã nguồn mở Koha

 

-       Nghiên cứu phần mềm mã nguồn mở Koha; đặc điểm nổi bật của Koha so với các phần mềm quản trị thư viện khác…

-       Thử nghiệm Koha trong việc xây dựng thư viện số cho một thư viện cụ thể.

-        

ThS. Huỳnh Minh Khải

 

  1.  

Nghiên cứu hành vi thông tin của người dùng tin trong một thư viện đại học bất kỳ

 

-       Cơ sở lý luận về hành vi thông tin

-       Phân tích, nhận dạng đặc điểm hành vi thông tin của người dùng tin trong thư viện đại học

-       Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hành vi thông tin của người dùng tin

ThS. Bùi Hà Phương

  1.  

Đánh giá hiệu quả áp dụng khung phân loại thập phân Dewey trong công tác phân loại tài liệu của thư viện trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh

 

-       Cơ sở lý luận về phân loại tài liệu, khung phân loại thập phân Dewey

-       Phân tích hiện trạng công tác phân loại tài liệu của thư viện trường

-       Đánh giá ưu điểm, hạn chế của quá trình áp dụng khung phân loại thập phân Dewey trong công tác phân loại tài liệu

-       Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân loại tài liệu

-        

ThS. Bùi Hà Phương

10.   

Cải tiến công tác biên mục chủ đề

-       Khảo sát, so sánh công tác biên mục chủ đề tại 1 thư viện bất kỳ

-       Đánh giá những mặt còn hạn chế

-       Đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác biên mục chủ đề

-        

ThS. Nguyễn Thị Lan

11.   

Phát triển hoạt động thông tin thư mục

-       Đánh giá thực trạng hoạt động thông tin thư mục

-       Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng

-        

ThS. Nguyễn Thị Lan

12.   

Hoạt động của hệ thống thư viện trường (tiểu học/ trung học/ đại học) quốc tế trên địa bàn TP. HCM.

 

 

ThS. Bùi Vũ Bảo Khuyên

13.   

Xây dựng dịch vụ (mô hình) đọc sách cho học sinh tại các trường tiểu học ở TP. HCM

 

 

 

 

ThS. Bùi Vũ Bảo Khuyên

NĂM 2016

 

14.   

Giải pháp phát triển kiến thức thông tin cho sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh

Nội dung nghiên cứu tập trung 3 vấn đề:

- Cơ sở lý luận của kiến thức thông tin

- Thực trạng việc phát triển kiến thức thông tin tại trường ĐH KHXH&NV TPHCM.

- Giải pháp đề xuất.

 

ThS. Phùng Ngọc Tú

15.   

Các hình thức quảng bá hoạt động TT-TV trên Internet tại hệ thống Thư viện trung tâm Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nội dung nghiên cứu tập trung vào các vấn đề:

- Lý luận việc quảng bá hoạt động thông tin thư viện

- Thực trạng quảng bá hoạt động thông tin thư viện trên Internet tại TV trung tâm ĐHQG TP.HCM

- Giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quảng bá trên Internet của TV Trung tâm ĐHQG TP. HCM.

 

ThS. Phùng Ngọc Tú

16.   

Tối ưu hóa câu truy vấn trong SQL Server

 (SQL Server Query Optimization)

1. Truy vấn tối ưu hóa là một kỹ năng quan trọng đối với các nhà phát triển SQL và quản trị cơ sở dữ liệu (DBAs).

2. Để cải thiện hiệu suất của các truy vấn SQL, các nhà phát triển và DBA cần phải hiểu được cách tối ưu hóa truy vấn

và các kỹ thuật sử dụng nó để chọn một đường dẫn truy cập và chuẩn bị một kế hoạch thực thi truy vấn.

3. Điều chỉnh truy vấn liên quan đến kiến thức về kỹ thuật như tối ưu hóa dựa trên chi phí và heuristic,

cộng với các công cụ dựa trên nền tảng SQL cung cấp để giải thích một kế hoạch thực thi truy vấn

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

 

17.   

Cơ sở dữ liệu đối tượng (Object Oriented Databases)

1. ODMG là nhóm quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng định nghĩa chuẩn cho các hệ quản trị cơ sở dữ liệu đối tượng ODBMS.

ODMG 2.0 được cung cấp vào năm 1997. Dù có nhiều ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng,

đa số cơ sở dữ liệu đối tượng dựa trên C++, do tính hiệu quả và thông dụng của nó.

2. Các thành phần chính của kiến trúc ODMG cho ODBMS

2.1 Mô hình đối tượng OM (Object Model)

2.2 Ngôn ngữ định nghĩa đối tượng ODL (Object Definied Language)

2.3 Ngôn ngữ truy vấn đối tượng OQL (Object Query Language)

2.4 Khả năng kết hợp với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng như C++, Java…

ThS. Nguyễn Minh Tuấn

 

18.   

Hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên trên mạng xã hội

 

Tìm hiểu các hành vi tìm kiếm thông tin của sinh viên trên các trạng mạng xã hội bao gồm: mục đích, nội dung và cách thức tìm kiếm thông tin… tại một đơn vị cụ thể

ThS. Nguyễn Thị Lan

 

19.   

Kỹ năng của cán bộ thư viện từ góc độ nhà tuyển dụng

Nghiên cứu các kỹ năng của cán bộ thư viện trong giai đoạn hiện nay thông qua việc khảo sát các nhà tuyển dụng cán bộ thư viện

ThS. Nguyễn Thị Lan

 

20.   

Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của một số cổng thông tin

–  Khái quát về Cổng Thông Tin Web Portal: Lịch sử ra đời, các khái niệm chính, phân loại & tương lai phát triển của Web Portal. 

–  Kiến trúc một Cổng Thông Tin.

–  Các công nghệ trong xây dựng Cổng Thông Tin.

–  Tìm hiểu các thành phần và cơ chế hoạt động của chúng trong một Cổng Thông Tin.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

21.   

Tìm hiểu cổng thông tin LIFERAY

–  Khái quát về Cổng Thông Tin LIFERAY: Lịch sử ra đời, các khái niệm chính yếu, cấu trúc & tương lai phát triển.

–  Kiến trúc Cổng Thông Tin LIFERAY.

–  Kỹ thuật xây dựng Cổng Thông Tin LIFERAY.

–  Tìm hiểu cơ chế hoạt động của các Porlet trong Cổng Thông Tin LIFERAY.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

22.   

Nghiên cứu PORTAL SHARP

–  Khái quát về Công nghệ Portal: Lịch sử ra đời, các khái niệm chính, phân loại và hướng phát triển.

–  Tổng quan về Portal SHARP.

–  Các công nghệ trong xây dựng Cổng Thông Tin SHARP.

–  Tìm hiểu các thành phần & cách thức hoạt động của chúng trong Portal SHARP.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

23.   

Phần mềm mã nguồn mở và ứng dụng của nó trong hoạt động thư viện

–  Khái quát về phần mềm mã nguồn mở: Lịch sử ra đời, cộng đồng nguồn mở, giấy phép nguồn mở.

–  Phân loại phần mềm nguồn mở, khai thác và cài đặt ứng dụng mã nguồn mở.

–  Các phương pháp xây dựng và phát triển ứng dụng mã nguồn mở.

–  Khái quát một số công nghệ nguồn mở: Java, Php, C#, C,             Linux... và các ứng dụng nguồn mở được sử dụng trong thư viện.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

24.   

Phần mềm KOHA và ứng dụng trong thư viện

–  Khái quát về phần mềm mã nguồn mở: Lịch sử ra đời, phân loại, cộng đồng nguồn mở, giấy phép nguồn mở.

–  Giới thiệu khái quát phần mềm quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha.

–  Tìm hiểu cách thức hoạt động và cài đặt triển khai phần mềm KOHA.

–  Đánh giá hoạt động của phần mềm KOHA và định hướng tương lai phát triển.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

25.   

Nghiên cứu công nghệ web 3.0

–  Khái quát về lịch sử các thế hệ Web: Lịch sử ra đời, phân loại, tiến trình phát triển của công nghệ Web từ 1.0 đến 3.0.

–  Kiến trúc của ứng dụng Web 3.0.

–  So sánh sự khác biệt giữa Web 3.0 và các thế hệ Web trước đó.

–  Tìm hiểu những lợi ích và ưu điểm mà công nghệ Web 3.0 sẽ mang lại đối với đời sống con người  (nhiều lĩnh vực như: y học, quảng cáo, giải trí, mạng xã hội…).

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

26.   

 

Công nghệ Semantic Web 3.0 và ứng dụng trong thư viện

–  Khái quát về lịch sử các thế hệ Web: Lịch sử ra đời, phân loại, tiến trình phát triển của công nghệ Web từ 1.0 đến 3.0.

–  Kiến trúc của ứng dụng Web 3.0.

–  Tìm hiểu những lợi ích và ưu điểm mà công nghệ Web 3.0 sẽ mang lại đối với đời sống con người. Cụ thể là trong việc hỗ trợ hoạt động của thư viện số.

–  Đề xuất một số mô hình triển khai sử dụng công nghệ Web 3.0 trong việc xây dựng, quản lý và hỗ trợ cho hoạt động của ngành thư viện.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

27.   

Tìm hiểu các Hệ thống thông tin quản lý và thương mại điện tử

–  Khái quát về hệ thống thông tin quản lý.

–  Các loại thông tin quản lý, cấu trúc hệ thống thông tin quản lý.

–  Khái quát về Thương mại điện tử. Các lĩnh vực ứng dụng của thương mại điện tử.

–  Tìm hiểu các hình thức thương mại điện tử. Ví dụ như: Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B), Doanh nghiệp với Khách hàng (B2C), Doanh nghiệp với Nhân viên (B2E), …

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

28.   

Nghiên cứu các Porlet và cách liên kết chúng trong cổng thông tin

 

–  Khái quát về Cổng Thông Tin Web Portal: Lịch sử ra đời, các khái niệm chính, phân loại & tương lai phát triển của Web Portal. 

–  Kiến trúc một Cổng Thông Tin.

–  Khái quát về Porlet:

+ Porlet là gì?

+ Phân loại Porlet?

+ Vai trò của Porlet trong Cổng Thông Tin Web Portal.

–  Tìm hiểu cách thức sử dụng Porlet trong kiến trúc hoạt động của Cổng Thông Tin.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

29.   

 

Tìm hiểu Oracle Portal

–  Khái quát về Cổng Thông Tin Oracle Portal: Lịch sử ra đời, các khái niệm chính yếu, cấu trúc & tương lai phát triển.

–  Kiến trúc Cổng Thông Tin Oracle Portal.

–  Kỹ thuật xây dựng Cổng Thông Tin Oracle Portal.

–  Tìm hiểu cơ chế hoạt động của các thành phần trong Cổng Thông Tin Oracle Portal.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

30.   

Nghiên cứu một số thuật toán khai thác dữ liệu và ứng dụng

–  Khái quát về khai thác dữ liệu: Định nghĩa, quy trình và các phương pháp khai thác dữ liệu.

–  Tìm hiểu các lĩnh vực ứng dụng của khai thác dữ liệu.

–  Tìm hiểu một số thuật toán khai thác dữ liệu: Apriori, K-Means, Decision Tree, FP-Growth, K Nearest Neighbors (KNN), Quinlan Algorithm, Inductive Learning Algorithm (ILA), Iterative Dichotomiser 3 (ID3), Clustering.

–  Tìm hiểu các hướng nghiên cứu tiếp theo của Data Mining.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

31.   

Tìm hiểu về máy học và các ứng dụng tương lai

–  Khái quát về máy học.

–  Các loại giải thuật học máy.

–  Các chủ đề và nội dung tổng quát của học máy. Tìm hiểu những lĩnh vực liên quan của máy học.

–  Tìm hiểu các lĩnh vực và ứng dụng của máy học. Việc sử dụng máy học cho các ứng dụng tương lai, hỗ trợ đời sống con người.

 

ThS. Nguyễn Danh Minh Trí

32.   

Nghiên cứu tác động của các nhóm yếu tố đối với hành vi thông tin của giảng viên trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG Tp. Hồ Chí Minh

 

- Cơ sở lý luận về HVTT, yếu tố ảnh hưởng HVTT

- Tác động của các yếu tố đối với HVTT của giảng viên

- Giải pháp nâng cao hiệu quả tác động của các nhóm yếu tố đối với HVTT của giảng viên

ThS. Bùi Hà Phương

33.   

Hoạt động của thư viện Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM đối với hành vi thông tin của giảng viên

 

- Cơ sở lý luận về HVTT

- Thực trạng của thư viện trường ĐH KHXH&NV đối với HVTT của giảng viên

- Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện đối với HVTT

 

ThS. Bùi Hà Phương

 

 


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.