• Nội hàm của triết lý giáo dục: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hóa

    Nghị quyết số 04-NQ/ĐU của Đảng ủy Trường ban hành ngày 04-12-2015 lần đầu tiên xác định triết lý giáo dục của Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM là: Giáo dục toàn diện – Khai phóng – Đa văn hóa (Whole Person – Liberal – Multi Cultural Education).
    Cổng thông tin điện tử Nhà trường đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS Võ Văn Sen, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng về nội hàm của triết lý này.

  • Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu

    Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của Trường ĐH KHXH & NV (cập nhật mới)