Thông tin tuyển sinh ngành Thông tin - Thư viện với hai chuyên ngành Quản trị thông tin và Thư viện - Thông tin năm 2018

Đào tạo cử nhân ngành Thông tin – Thư viện có kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và đạo đức nghề nghiệp để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng đất nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt năm 2017

Sáng ngày 08/01/2018 tại Hội trường Nhà điều hành (CS Linh Trung – Thủ Đức) đã diễn ra buổi lễ tuyên dương sinh viên 5 tốt cấp Liên Chi Hội, cụm thi đua số 3 của trường ĐH KHXH&NV.