Khoa Thư viện - Thông tin học nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Trong khuôn khổ đại hội CBVC trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM diễn ra vào sáng ngày 25/12/2018 tại hội trường D cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Khoa Thư viện - Thông tin học đã vinh dự nhận được bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo. 

Họp Khoa (5/3/2018)

Một số nội dung trong buổi họp Khoa đã diễn ra vào thứ 2 ngày 5 tháng 3 năm 2018 tại văn phòng Khoa TV-TTH.