Đoàn Thị Thu (2013). Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung tài liệu giữa các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Tạp chí Thư viện Việt Nam. - số 4 (2013). - tr. 8- 12, 40.

          Tóm tắt nội dung: Bài viết giới thiệu vai trò công tác phối hợp bổ sung đối với các thư viện trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Khảo sát nhu cầu phối hợp bổ sung tài liệu của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội và thực tiễn hoạt động của Liên hợp thư viện về các nguồn tin điện tử ở Việt Nam thời gian qua. Đề xuất mô hình phối hợp bổ sung kiểu hỗn hợp (kết hợp giữa mô hình tập trung và mô hình phân tán) cho các thư viện trường đại học trên địa bàn hoạt động.

          Xem toàn văn tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.