Khoa Thư viện - Thông tin học tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ

Vào lúc 13h30 chiều thứ 2, ngày 13 tháng 03 năm 2017, tại Phòng C105 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện

Vào lúc 13h30 chiều thứ 2, ngày 13 tháng 03 năm 2017, tại Phòng C105 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Lê Minh Nghiêm (Khóa 2014 - 2016) với đề tài "Hoạt động sản xuất và cung cấp tài liệu cho người khiếm thị tại thư viện Khoa học Tổng hợp Tp. HCM". Đề tài của học viên đã được thực hiện đúng thời hạn và được Hội đồng đánh giá thông qua.Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.