Thông báo về việc nhận bằng thạc sỹ ngày 25/11/2017

Danh sách tân thạc sỹ Khoa học Thông tin - thư viện được cấp bằng ngày 25/11/2017

1. Lê Minh Nghiêm

2. Nguyễn Thị Trúc Hà

3. Hà Thị Vân

4. Phạm Thị Thùy Dung

5. Nguyễn Thị Mai Hương

6. Huỳnh Thị Mỹ Phương

7. Ninh Thị Kim Duyên

8. Bùi Thị Hồng

9. Mai Thị Thu

10. Ngô Thị Bích Phương

 Lưu ý về việc nhận lễ phục

1. Tân Thạc sĩ, Tiến sĩ nhận lễ phục tốt nghiệp tại phòng Công tác sinh viên B002.
- Đối với trường hợp muốn nhận lễ phục trước ngày lễ, sẽ đăng ký và nhận lễ phục theo thời gian như sau:
Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và Lễ 20/11)
Buổi sáng: 8g đến 11g
Buổi chiều: 14g đến 16g
- Đối với trường hợp nhận lễ phục trong ngày lễ (ngày 25/11/2017) sẽ đăng ký và nhận lễ phục lúc 7g30.

2. Thời gian trả: Chiều ngày 25/11/2017, ngay sau buổi lễ.

3. Lệ phí tổ chức lễ tốt nghiệp: 300.000 đồng/ người.
4. Cách thức: Tân thạc sĩ, tiến sĩ nộp CMND khi nhận lễ phục tốt nghiệp (trường hợp không có CMND thì đóng thế chân 700.000 đồng).
5. Anh/ chị có nhu cầu mua lễ phục tốt nghiệp liên hệ phòng Công tác sinh viên.

Xem giấy triệu tập tại đây1. Tân Thạc sĩ, Tiến sĩ nhận lễ phục tốt nghiệp tại phòng Công tác sinh viên B002.
Đối với trường hợp muốn nhận lễ phục trước ngày lễ, sẽ đăng ký và nhận lễ phục theo thời gian như sau:
Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và Lễ 20/11)
Buổi sáng: 8g đến 11g
Buổi chiều: 14g đến 16g
Đối với trường hợp nhận lễ phục trong ngày lễ (ngày 25/11/2017) sẽ đăng ký và nhận lễ phục lúc 7g30.


2. Thời gian trả: Chiều ngày 25/11/2017, ngay sau buổi lễ.


3. Lệ phí tổ chức lễ tốt nghiệp: 300.000 đồng/ người.


4. Cách thức: Tân thạc sĩ, tiến sĩ nộp CMND khi nhận lễ phục tốt nghiệp (trường hợp không có CMND thì đóng thế chân 700.000 đồng).


5. Anh/ chị có nhu cầu mua lễ phục tốt nghiệp liên hệ phòng Công tác sinh viên.

1. Tân Thạc sĩ, Tiến sĩ nhận lễ phục tốt nghiệp tại phòng Công tác sinh viên B002.
Đối với trường hợp muốn nhận lễ phục trước ngày lễ, sẽ đăng ký và nhận lễ phục theo thời gian như sau:
Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và Lễ 20/11)
Buổi sáng: 8g đến 11g
Buổi chiều: 14g đến 16g
Đối với trường hợp nhận lễ phục trong ngày lễ (ngày 25/11/2017) sẽ đăng ký và nhận lễ phục lúc 7g30.


2. Thời gian trả: Chiều ngày 25/11/2017, ngay sau buổi lễ.


3. Lệ phí tổ chức lễ tốt nghiệp: 300.000 đồng/ người.


4. Cách thức: Tân thạc sĩ, tiến sĩ nộp CMND khi nhận lễ phục tốt nghiệp (trường hợp không có CMND thì đóng thế chân 700.000 đồng).


5. Anh/ chị có nhu cầu mua lễ phục tốt nghiệp liên hệ phòng Công tác sinh viên.

1. Tân Thạc sĩ, Tiến sĩ nhận lễ phục tốt nghiệp tại phòng Công tác sinh viên B002.
Đối với trường hợp muốn nhận lễ phục trước ngày lễ, sẽ đăng ký và nhận lễ phục theo thời gian như sau:
Từ ngày 16/11/2017 đến ngày 24/11/2017 (trừ ngày thứ 7, chủ nhật và Lễ 20/11)
Buổi sáng: 8g đến 11g
Buổi chiều: 14g đến 16g
Đối với trường hợp nhận lễ phục trong ngày lễ (ngày 25/11/2017) sẽ đăng ký và nhận lễ phục lúc 7g30.


2. Thời gian trả: Chiều ngày 25/11/2017, ngay sau buổi lễ.


3. Lệ phí tổ chức lễ tốt nghiệp: 300.000 đồng/ người.


4. Cách thức: Tân thạc sĩ, tiến sĩ nộp CMND khi nhận lễ phục tốt nghiệp (trường hợp không có CMND thì đóng thế chân 700.000 đồng).


5. Anh/ chị có nhu cầu mua lễ phục tốt nghiệp liên hệ phòng Công tác sinh viên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.