Học bổng Posco TJ Park năm 2015

* Số lượng của học bổng : 3 suất dành cho sinh viên Trường ĐH.KHXH&NV
* Giá trị học bổng: 500 USD/suất.
* Tiêu chuẩn:
- Là sinh viên chính quy, đang học năm thứ 3 (khóa 2012) hoặc năm thứ 4 (khóa 2011) của trường.
- Có điểm trung bình học tập năm học 2013 – 2014 từ 8,5 trở lên và không có môn nào thi lại)

Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng POSCO TJ Park, Hàn Quốc ngày 25/10/2005, ĐHQG-HCM và Quỹ học bổng POSCO TJ Park triển khai Chương trình Học bổng POSCO TJ Park năm 2015 như sau:

* Số lượng của học bổng : 3 suất dành cho sinh viên Trường ĐH.KHXH&NV

* Giá trị học bổng: 500 USD/suất.

* Tiêu chuẩn:
- Là sinh viên chính quy, đang học năm thứ 3 (khóa 2012) hoặc năm thứ 4 (khóa 2011) của trường.
- Có điểm trung bình học tập năm học 2013 – 2014 từ 8,5 trở lên và không có môn nào thi lại), ưu tiên các sinh viên đã nhận học bổng POSCO TJ Foundation năm học 2014
- Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức nào khác trong năm học 2014 - 2015.

* Hồ sơ học bổng bao gồm:
1. Bảng thông tin cá nhân theo mẫu (tải mẫu) có dán hình 3x4 (không quá 6 tháng);
2. Bảng điểm năm học 2013 – 2014 (02 học kỳ), có xác nhận của trường;
3. Bản photo các Giấy khen, Chứng nhận về thành tích.

Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn một đến hai sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước 16g30 ngày 22 tháng 4 năm 2015.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.