Thời khóa biểu lớp Cao học Khoa học Thông tin thư viện - năm học 2014 – 2015 học phần 1 khóa 2014 – 2016 (đợt 1&2)

ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TP. HỒ CHÍ MINH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN HỌC                                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng12 năm 2014 


THỜI KHÓA BIỂU LỚP CAO HỌC THƯ VIỆN - NĂM HỌC 2014 – 2015 HỌC PHẦN 1
KHÓA 2014 – 2016 (ĐỢT 1&2)

STT

Tên học phần

Giảng viên

Đơn vị công tác

Số tiết

Thời gian

 

Phòng 

1

Thiết kế và quản trị CSDL

TS. Đào Thế Long

ĐH Mở TP. HCM

60

Cả ngày thứ 2,4,6

Sáng: Lý thuyết

Chiều: Thực hành

Từ 22/12/2014 – 05/01/2015

D402

D402

D404

2

Mạng máy tính 1&2 

TS. Đào Thế Long

ĐH Mở TP. HCM

60

Cả ngày thứ 2,4,6

Sáng: Lý thuyết

Chiều: Thực hành

Từ 07/01/2015 – 19/01/2015

 

D305

D304

D304

3

Xử lý thông tin nâng cao

TS. Nguyễn Thị Thư

Đại học Văn hóa TP.HCM

30

 

Sáng thứ 3 và sáng thứ 5

Từ 06/01/2015-22/01/2015

D304

D304


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.