Sinh viên Khoa TV-TTH đạt giải nhất tại cuộc thi lập trình UIT-ACM 6

Đội tuyển Tin học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đạt giải Nhất Cuộc thi lập trình UIT-ACM 6, năm 2016 do Trường Đại học Công nghệ thông tin tổ chức. Trong đội có 5 sinh viên Thư viện - Thông tin học.

Cuộc thi diễn ra ngày 25/09/2016 tại Trường Đại học Công nghệ thông tin.
Đội tuyển Tin học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gồm các thành viên sau:

Huấn luyện viên: Nguyễn Thanh Huy (Bộ môn Tin học)

Sinh viên:
Nguyễn Chí Công        Khoa Thư viện – Thông tin học
Nguyễn Văn Linh        Khoa Thư viện – Thông tin học
Lê Khải Minh        Khoa Thư viện – Thông tin học
Lê Bảo Lộc            Khoa Địa lý
Trần Thanh Liêm            Khoa Thư viện – Thông tin học
Nguyễn Minh Phước        Khoa Thư viện – Thông tin học
Nguyễn Phương Quang        Khoa Đô thị học
Lô Thị Minh Hà            Khoa Địa lý
Nguyễn Lưu Nguyên Khánh     Khoa Ngữ văn Anh

Đội HCMUSSH-EXTENSION gồm 3 thành viên Lê Bảo Lộc (Địa lý), Trần Thanh Liêm (Thư viện – Thông tin học), Nguyễn Minh Phước (Thư viện – Thông tin học) đã đạt giải Nhất tại cuộc thi.

 

Đội HCMUSSH-FOXIT gồm 3 thành viên Nguyễn Chí Công (Thư viện – Thông tin học), Lê Khải Minh (Thư viện – Thông tin học), Nguyễn Văn Linh (Thư viện – Thông tin học) và đội HCMUSSH-LOTUS gồm 3 thành viên Nguyễn Phương Quang (Đô thị học), Lô Thị Minh Hà (Địa lý), Nguyễn Lưu Nguyên Khánh (Ngữ văn Anh) đã đạt giải đội giải bài nhanh nhất, với 16 phút, 2 đội của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã cùng đứng đầu trên Bảng xếp hạng.

 

Bảng xếp hạng cuối cùng của cuộc thi:

 

Người đăng: MT.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.