Khoa Thư viện - Thông tin học tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ

Vào lúc 8h00 sáng thứ 6, ngày 02 tháng 12 năm 2016, tại Phòng C105 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện

Vào lúc 8h00 sáng thứ 6, ngày 02 tháng 12 năm 2016, tại Phòng C105 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Hà Thị Vân (Khóa 2014 - 2016) với đề tài "Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm Học liệu trường Đại học Sài Gòn" và học viên Nguyễn Thị Trúc Hà (Khóa 2014 – 2016) với đề tài “Phát triển dịch vụ Thông tin - thư viện tại trường Đại học Tài chính - Marketing thành phố Hồ Chí Minh”. Các đề tài của học viên đã được bảo vệ đúng thời hạn và được Hội đồng đánh giá thông qua với kết quả loại khá giỏi. Buổi bảo vệ đã thu hút đông đảo các đối tượng tham gia bao gồm: học viên cao học các khóa, bạn bè và gia đình học viên. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệ:Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.