Khoa Thư viện - Thông tin học tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ

Vào lúc 14h00 chiều thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại Phòng D302 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Nguyễn Thị Mỹ Hương Vào lúc 14h00 chiều thứ 2, ngày 22 tháng 05 năm 2017, tại Phòng D202 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Ngô Thị Bích Phương (Khóa 2015 - 2017) với đề tài "Nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh"
Vào lúc 14h00 chiều thứ 2, ngày 22 tháng 05 năm 2017, tại Phòng D202 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Ngô Thị Bích Phương (Khóa 2015 - 2017) với đề tài "Nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh"
Vào lúc 14h00 chiều thứ 2, ngày 22 tháng 05 năm 2017, tại Phòng D202 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Ngô Thị Bích Phương (Khóa 2015 - 2017) với đề tài "Nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh"

Vào lúc 14h00 chiều thứ 3, ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại Phòng D302 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Nguyễn Thị Mỹ Hương (Khóa 2013 - 2015) với đề tài "Triển khai mô hình thư viện đa năng tại trường Đại học Cảnh sát nhân dân.". Đề tài của học viên đã được Hội đồng đánh giá thông qua với kết quả loại khá.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.