Thanh tra định kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ của Khoa Thư viện – Thông tin học

       Trong 3 ngày từ 11 – 13/4/2017, Đoàn thanh tra trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn do Bà Nguyễn Thị Huệ làm Trưởng Đoàn đã tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ cuả Khoa Thư viện – Thông tin học. Qua 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc đợt thanh tra đã kết thúc tốt đẹp, bên cạnh một số vấn đề còn tồn đọng, nhìn chung Khoa đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chức năng được nhà trường phân công, cán bộ, giảng viên, nhân viên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chuyên môn.

 
Hình ảnh buổi tổng kết đợt thanh tra

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.