Giá trị cốt lõi Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM

Sáng tạo - Dẫn dắt - Trách nhiệm

GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA TRƯỜNG ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM
SÁNG TẠO - DẪN DẮT - TRÁCH NHIỆM

* Sáng tạo

- Làm mới tri thức và sáng tạo tri thức mới, phát huy tinh thần khai phóng
- Đổi mới và cải tiến không ngừng trong mọi hoạt động

 

* Dẫn dắt

- Định hướng và dẫn dắt cộng đồng, xã hội phát triển hài hòa, bền vững
- Tiên phong, chủ động vượt qua thử thách

 

* Trách nhiệm

- Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc những cam kết về chất lượng đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng
- Có trách nhiệm bảo tồn và tiếp biến những giá trị nhân văn của dân tộc và thế giới

 

(Theo quyết định số 77/QĐ-XHNV-HCTH được PGS.TS Ngô Thị Phương Lan - Hiệu trưởng - ký ban hành ngày 11-12-2018)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.