Thông báo v/v tham dự báo cáo chuyên đề tháng 12/2018

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN HỌC                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11   năm 2018

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tham dự báo cáo chuyên đề

 

            Theo kế hoạch sinh hoạt học thuật thường niên, Khoa Thư viện – Thông tin học tổ chức buổi báo cáo chuyên đề dành cho giảng viên, học viên cao học và các đối tượng quan tâm.

Chuyên đề: Các kỹ năng làm việc theo nhóm.  

Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Phương Duy.

Thời gian: 8h00 ngày 7 tháng 1 năm 2019.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Thư viện – Thông tin học, Trường ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 

                                                            Khoa Thư viện – Thông tin học

 Trân trọng thông báo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.