Lịch trực Khoa Thư viện - Thông tin học

Khoa Thư viện - Thông tin học thông báo lịch trực của BCN Khoa.

Các bạn sinh viên, học viên hoặc những ai có vấn đề cần giải đáp vui lòng tham khảo lịch này và đến đúng hẹn.

Lịch trực BCN Khoa TVTTH

Trân trọng.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.