Thư mời tham dự bảo vệ luận văn thạc sỹ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHXH&NV

KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2016


THƯ MỜI THAM DỰ BUỔI BẢO VỆ

LUẬN VĂN THẠC SỸ


Kính gửi: Học viên cao học khoa TV – TTH , trường ĐHKHXH&NV TP. HCM

Theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ cho:

Học viên cao học: Hà Thị Vân

                               Nguyễn Thị Trúc Hà

Tên đề tài 1: “Nâng cao hiệu quả khai thác nguồn tài nguyên thông tin tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn” – Hà Thị Vân

Tên đề tài 2: “Phát triển dịch vụ thông tin - thư viện tại Trường Đại học Tài chính - Marketing Tp. HCM” – Nguyễn Thị Trúc Hà

Chuyên ngành: Khoa học Thư viện

Trường ĐH KHXH&NV sẽ tổ chức buổi bảo vệ luận văn Thạc sĩ:

Thời gian: 08h00 (Đề tài 1)

  10h00 (Đề tài 2)

  Sáng thứ 6, ngày 02 tháng 12 năm 2016

Địa điểm: Phòng C105, 10 – 12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1, TP. HCM

Mong sự hiện diện của anh/ chị và những người quan tâm đến lĩnh vực trên.

 


 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.