Thông báo v/v tham dự báo cáo chuyên đề tháng 4 năm 2017

TRƯỜNG ĐH KHXH&NV                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN HỌC                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04  năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

V/v Tham dự báo cáo chuyên đề

 

            Theo kế hoạch sinh hoạt học thuật thường niên, Khoa Thư viện – Thông tin học tổ chức buổi báo cáo chuyên đề dành cho giảng viên, học viên cao học và các đối tượng quan tâm.


Chuyên đề 1: Một số kỹ năng bổ trợ cho giảng viên làm công tác chủ nhiệm.   Báo cáo viên: ThS. Nguyễn Phương Duy.

Chuyên đề 2: Các yếu tố ảnh hưởng tới tổ chức và hoạt động của thư viện trường phổ thông. Báo cáo viên: ThS. Đoàn Thị Thu.


Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 4 năm 2017.

Địa điểm: Văn phòng Khoa Thư viện – Thông tin học, Trường ĐH KHXH&NV, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

 

                                                            Khoa Thư viện – Thông tin học

 Trân trọng thông báo

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.