Bùi Hà Phương (2013). Nhà tuyển dụng cần sinh viên chuyên ngành Thư viện - Thông tin học biết kỹ năng gì?. Tạp chí Thông tin và Tư liệu. – số 5 (2013). – tr.22-29.

Nội dung tóm tắt: trình bày một số kỹ năng cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Thư viện - Thông tin học. Phân tích yêu cầu của nhà tuyển dụng về kỹ năng của sinh viên chuyên ngành Thư viện - Thông tin học dựa trên nguồn tài liệu thứ cấp. Đề xuất một số biện pháp nâng cao kỹ năng của sinh viên nhằm đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. 
Xem toàn văn tại đây
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.