Học bổng KOVA lần thứ 18 - năm 2020

Năm 2020, Ban Vận hành Giải thưởng KOVA triển khai chương trình Học bổng Nghị lực dành cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có nghị lực phấn đấu, vươn lên và đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.

Thông tin cụ thể như sau:


1. Giá trị học bổng: 10.000.000đ/suất;


2. Điều kiện dự tuyển:
- Sinh viên chính quy năm thứ hai hoặc năm thứ ba;
- Điểm trung bình học tập ≥ 8.00, ĐRL ≥ 70 điểm;
- Hoàn cảnh: hộ nghèo/cận nghèo, hoặc mồ côi, bản thân sinh viên hoặc bố mẹ khuyết tật/bệnh nặng, biến cố gia đình… và có hoàn cảnh khó khăn do địa phương xác nhận.
- Chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2019-2020.
- Sinh viên đã nhận học bổng KOVA các năm trước được tham gia dự tuyển nếu đáp ứng đủ điều kiện của học bổng.


3. Hồ sơ dự tuyển:
- Đơn đăng ký dự tuyển (tải mẫu);
- Bảng điểm tất cả học kỳ có xác nhận của Trường;
- Bản sao có chứng thực sổ hộ nghèo, gia đình chính sách, giấy khám sức khỏe của người thân/bản thân nếu hồ sơ khai bệnh tật/khuyết tật,…;
- Một (01) bản sao có chứng thực Giấy CMND/Thẻ CCCD;
- Bản photo các giấy khen, chứng nhận thành tích;
- Một (01) tấm ảnh chân dung của sinh viên (khuyến khích sơ mi trắng, không dùng hình thẻ các kích thước);
- Hai (02) hình ảnh ngôi nhà sinh viên đang sống gồm: 01 tấm toàn cảnh ngôi nhà từ phía trước và 01 tấm bên trong.


Phòng Công tác sinh viên đề nghị các khoa/bộ môn thông báo và đề cử sinh viên dự tuyển học bổng trên. Sinh viên nộp hồ sơ tại khoa/bộ môn, khoa/bộ môn gửi công văn đề cử cùng với hồ sơ học bổng về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 19 tháng 6 năm 2020.


Nguồn: Phòng Công tác Sinh viên.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.