Nguyễn Hồng Sinh, Huỳnh Thị Mỹ Phương (2013). Xây dựng nguồn tài liệu nội sinh trong trường đại học. Tạp chí Thông tin và Tư liệu. – số 4 (2013). – tr. 19-25

             Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các nội dung cơ bản của việc xây dựng nguồn tài liệu nội sinh trong trường đại học, bao gồm: khái niệm về nguồn tài liệu nội sinh trong trường đại học, giá trị và ý nghĩa, đặc điểm nội dung và hình thức, bản quyền, công nghệ quản lý, bảo quản, chính sách quản lý và phương thức giao nộp, đánh giá và nhiệm vụ của cán bộ thư viện.
            Xem toàn văn tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.