Thông tin buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ

Chúc mừng học viên cao học Đoàn Quang Hiếu,  khóa 2018 – 2020  (đợt 1) đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.

Tên đề tài: "Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ đáp ứng của Trung tâm Học liệu về giáo trình và tài liệu tham khảo cho các môn học tại Trường Đại học Cần Thơ" do TS. Huỳnh Thị Trang hướng dẫn. 

Buổi bảo vệ đã diễn ra vào lúc 8h30 ngày 19/12/2020 tại phòng C105. Buổi bảo vệ có kết nối với giảng viên hướng dẫn qua Google meet, do giảng viên hướng dẫn ở xa.

Dưới đây là các hình ảnh trong buổi bảo vệ.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.