Thông báo học bổng Lawrence S Ting năm 2019

Năm học 2019-2020, Quỹ Hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S.Ting sẽ trao tặng học bổng dành cho các sinh viên của Trường có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập và rèn luyện.

Thông tin học bổng cụ thể như sau:


1. Số lượng: 06 suất.


2. Giá trị học bổng: 14.000.000đ/ suất

Học bổng được chia làm hai học kỳ mỗi học kỳ là: 7.000.000 đồng. Sinh viên cần duy trì thành tích học tập tốt và tích cực tham gia công tác xã hội để được nhận học bổng của học kỳ 2.


3. Hồ sơ dự tuyển:
- 02 Đơn dự tuyển (tiếng Anh và tiếng Việt) điền đầy đủ thông tin, có dán ảnh; (tải mẫu đơn tại đây).
- 01 Bảng điểm học kỳ 1, năm học 2018-2019 (có xác nhận của trường);
- 01 Bản tự thuật về bản thân bằng tiếng Anh (sinh viên tự viết);
- 02 Thư giới thiệu từ 2 thầy cô của trường (có xác nhận chữ ký tại Phòng Hành chính - Tổng hợp);
- 01 Bản thành tích của bản thân về hoạt động phục vụ xã hội (có xác nhận);
- 01 Bài viết tìm hiểu và cảm nghĩ về các hoạt động của Quỹ HTCĐ Lawrence S.Ting (tham khảo trong trang web của Quỹ: www.lawrencestingfund.org);
- 01 giấy chứng nhận sinh viên thuộc hộ nghèo còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền cấp.


Lưu ý: 
- Sinh viên đã nhận học bổng của các đơn vị khác không được tham gia xin cấp học bổng của Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting;
- Sinh viên tốt nghiệp năm 2019, khóa 2015-2019 không tham gia lần xét học bổng này;
- Cách thức tuyển chọn Học bổng vui lòng xem tại đây.
Phòng CTSV đề nghị các khoa/bộ môn thông báo rộng rãi thông tin học bổng trên cho sinh viên được biết. Mỗi khoa/bộ môn đề cử 02 sinh viên, gửi kèm hồ sơ về Phòng CTSV trước ngày 19 tháng 4 năm 2019 (thứ sáu). 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.