Thông báo thu Bảo hiểm y tế năm học 2016-2017

Căn cứ công văn số 2377/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 28/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 - 2017, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tiến hành thu Bảo hiểm y tế (bắt buộc đối với tất cả sinh viên còn đang học tại Trường) trong năm học 2016 - 2017 như sau:


1. Đối tượng: Sinh viên chưa tham gia Bảo hiểm y tế.

2. Địa điểm: Phòng Công tác sinh viên (Phòng A.006, Cơ sở Linh Trung).

3. Thời gian: Từ ngày 05/12/2016 đến hết ngày 09/12/2016.

 Thông tin chi tiết các bạn vui lòng tham khảo tai đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.