Học bổng Hessen, CHLB Đức năm 2016

Giá trị học bổng: 216 Euro/suất.

Theo công văn số 1772/ĐHQG-CTSV ngày 14 tháng 9 năm 2016 về Chương trình xét cấp học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) và Tổ chức Hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức (WUS) cho sinh viên Việt Nam năm học 2016-2017. Thông tin chi tiết chương trình học bổng tại trường ĐH. Khoa học Xã hội & Nhân văn được triển khai cụ thể như sau:


1. Số lượng: 03 suất


2. Giá trị học bổng: 216 Euro/suất.


3. Điều kiện xét tuyển:
- Là sinh viên đang theo học hệ chính quy tập trung của trường.
- Có kết quả học tập học kỳ 2, năm học 2015 - 2016 đạt từ 7,5 trở lên;
- Có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hoặc con thương binh, liệt sĩ, dân tộc thiểu số hoặc các trường hợp khó khăn khác;
- Có tham gia các hoạt động xã hội (tiêu chí ưu tiên) như: hiến máu nhân đạo, các chương trình tình nguyện hoặc các hình thức khác.
- Sinh viên chưa nhận học bổng tài trợ của tổ chức, cá nhân nào khác trong năm học 2016 – 2017.


4. Hồ sơ: Xem Hướng dẫn làm hồ sơ tại đây, tải mẫu khai thông tin cá nhân tại đây.


Phòng CTSV đề nghị mỗi Khoa/Bộ Môn xét chọn 01 sinh viên theo đúng tiêu chuẩn của chương trình học bổng trên, gửi danh sách đề cử và hồ sơ học bổng của sinh viên về Phòng CTSV trước 17h00 ngày 20 tháng 9 năm 2016.

>> Xem văn bản.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.