Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu

Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu của Trường ĐH KHXH & NV (cập nhật mới)

1. TẦM NHÌN

Trường ĐHKHXH&NV là trường đại học nghiên cứu theo mô hình hiện đại của đại học thế giới, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học về các ngành KHXH&NV của Việt Nam và tại khu vực châu Á. 

 

2. SỨ MẠNG

Trường ĐHKHXH&NV là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học chất lượng cao; cung ứng nguồn nhân lực trình độ cao và có bản sắc riêng trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; cung cấp các sản phẩm khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách xã hội; góp phần tạo dựng vị thế của KHXH&NV Việt Nam trong khu vực.

 

3. MỤC TIÊU

Giai đoạn 2011-2015, Trường ĐHKHXH&NV có những bước đột phá về quản trị đại học, đào tạo, nghiên cứu khoa học để trở thành cơ sở hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng của Việt Nam trong các lĩnh vực KHXH&NV; cung cấp các dịch vụ khoa học và giáo dục chất lượng cao cho nền kinh tế quốc dân; khẳng định vị thế của một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học quan trọng ở Đông Nam Á.

 

TẦM NHÌN - SỨ MẠNG - MỤC TIÊU CỦA KHOA THƯ VIỆN - THÔNG TIN HỌC

Tầm nhìn

Khoa Thư viện – Thông tin học trường ĐHKHXH&NV là đơn vị đào tạo chất lượng cao ngành Thông tin học, đóng vai trò nòng cốt trong giáo dục đại học và cao học ngành Thư viện – Thông tin học của Việt Nam; từng bước mở rộng hoạt động nghiên cứu hướng  đến đại học nghiên cứu theo tầm nhìn của trường ĐHKHXH&NV.

Sứ mạng

Khoa Thư viện – Thông tin học trường ĐHKHXH&NV là trung tâm cung ứng nguồn nhân lực chuyên nghiệp cho các hoạt động thu thập, tổ chức, quản lý, lưu trữ và khai thác thông tin của mọi loại hình cơ quan/tổ chức trong xã hội; đồng thời góp phần xây dựng và triển khai các chuẩn nghiệp vụ của hoạt động thư viện, thông tin, tư liệu tại Việt Nam.

Mục tiêu

Giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn 2030 khoa Thư viện – Thông tin học tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm khẳng định chất lượng cao và vị trí hàng đầu trong đào tạo lĩnh vực thư viện – thông tin học, cung cấp nguồn nhân lực cho các hoạt động tổ chức, quản lý và cung cấp thông tin.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.