Thông tin tuyển sinh 2017

THÔNG TIN HỌC - Mã ngành: 52320201

Đơn vị đào tạo: Khoa Thư viện và Thông tin học

 

Website: www.tvtth.hcmussh.edu.vn

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017: 100

Khối/Tổ hợp xét tuyển năm 2017: A01 Toán-Vật lý-Tiếng Anh, C00 Ngữ văn-Lịch sử-Địa lý, D01 Toán-Ngữ văn-Tiếng Anh, D14 Ngữ văn-Lịch sử-Tiếng Anh.

Điểm chuẩn 2016: A01 19.50, C00 20.75, D01 19.50, D14 19.50

Các sinh viên ngành Thông tin học có thể chọn chương trình giáo dục Quản trị thông tin hoặc Thư viện - Thông tin. Cử nhân có kiến thức về truyền thông trong hoạt động quản trị thông tin và quản trị mạng, vận hành các công nghệ quản trị mạng nội bộ và quản lý website cũng như thực hành các kỹ năng nghề nghiệp như tổ chức và cung cấp thông tin, tạo lập và quản lý các sản phẩm, dịch vụ thông tin điện tử, có năng lực thích nghi tốt trong thị trường lao động.

Xem chi  tiết tại đây

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.