Khoa Thư viện - Thông tin học tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ

Vào lúc 8h00 sáng thứ 7, ngày 25 tháng 08 năm 2018, tại Phòng D402 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện

Vào lúc 8h00 sáng thứ 7, ngày 25 tháng 08 năm 2018, tại Phòng D402 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Trần Thanh Tùng (Khóa 2015 - 2017) với đề tài "Phát triển hoạt động thông tin địa chí tại thư viện tỉnh Gia Lai" và học viên Trịnh Thị Thúy Là (Khóa 2015 – 2017) với đề tài “Tăng cường các sản phẩm thông tin thư viện phục vụ cán bộ nghiên cứu tại Thư viện Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh”. Các đề tài của học viên đã được Hội đồng đánh giá thông qua với kết quả loại giỏi. Buổi bảo vệ đã thu hút đông đảo các đối tượng tham gia bao gồm: học viên cao học các khóa, bạn bè và gia đình học viên. Dưới đây là một số hình ảnh của buổi bảo vệGóp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.