Thông báo thu hồ sơ diện có đất bị thu hồi năm học 2016 – 2017

Căn cứ công văn hướng dẫn số 1782/HD-LĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2007 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ học phí cho SV các trường Cao đẳng, Đại học thuộc diện hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn TP.HCM, Phòng Công tác Sinh viên thông báo về việc xét hồ sơ năm học 2016 – 2017 như sau:

1. Đối tượng:
Sinh viên thuộc hộ dân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn Tp.HCM.

2. Chế độ:
Giảm 50% học phí (các SV đóng đầy đủ học phí tại trường sau đó sẽ được nhận lại khi có thông báo của phòng Công tác SV). Thời gian giảm đối với mỗi sinh viên là 3 năm.

3. Hồ sơ:
- Mẫu đơn xin hỗ trợ diện có đất bị thu hồi số 2/GDĐT - 156 (có xác nhận của địa phương và khoa/bộ môn đào tạo).

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:
Thời gian: Từ 03/10 đến 07/10/2016 (01 tuần).
Địa điểm: - Cơ sở Đinh Tiên Hoàng, Quận 1: P. CTSV – B.002
- Cơ sở Linh Trung, Thủ Đức: P. CTSV – A.06
Mọi thắc mắc về chế độ và thủ tục hồ sơ có thể gửi về qua địa chỉ email: vbnguyen@hcmussh.edu.vn hoặc số điện thoại 08.3 8293828 – số nội bộ: 111.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.