Thông tin tuyển sinh (mới nhất)

Cập nhật thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2019 của Khoa Thư viện - Thông tin học.

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NGÀNH QUẢN LÝ THÔNG TIN)


1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

 

2. Giới thiệu về ngành

 

3. Mục tiêu đào tạo

 

4. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp


5. Khối lượng kiến thức toàn khóa


6. Các môn học chuyên ngành tiêu biểu nhất


7. Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác

 

8. Những tố chất phù hợp để học ngành này

 

9. Liên hệ

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC (NGÀNH THÔNG TIN - THƯ VIỆN)


1. Thông tin chung về chương trình đào tạo

- Tên ngành đào tạo: 

+ Tiếng Việt: Thông tin – Thư viện
+ Tiếng Anh: Library and Information Science

- Mã ngành đào tạo: 7320201

- Trình độ đào tạo: Đại học

- Loại hình đào tạo: Chính quy

- Thời gian đào tạo: 3,5 năm - 04 năm

- Tên văn bằng sau khi tốt nghiệp: 

+ Tiếng Việt: Cử nhân Thông tin - Thư viện

+ Tiếng Anh: Bachelor of Arts in Library and Information Science

- Nơi đào tạo: Khoa Thư viện – Thông tin học, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

 

2. Giới thiệu về ngành

​        Ngành Thông tin – Thư viện sẽ cung cấp cho bạn kiến thức và kỹ năng để thực hiện những công việc như tổ chức các nguồn tài nguyên thông tin, tạo lập hệ thống tra cứu tìm tin, cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc tìm kiếm, sử dụng thông tin, ứng dụng CNTT và truyền thông vào việc lưu trữ, tra cứu và cung cấp thông tin. Bên cạnh kiến thức ngành, bạn cũng sẽ được cung cấp các kiến thức về khoa học xã hội, nhân văn và kỹ năng tư duy, kỹ năng mềm. Trên cơ sở của những kiến thức và kỹ năng này, bạn sẽ trở thành người có khả năng làm việc ở nhiều vị trí và cơ quan khác nhau, cụ thể là bạn có thể trở thành chuyên viên thực hiện việc tổ chức, quản lý, cung cấp thông tin trong các loại thư viện, hoặc chuyên viên quản lý thông tin, hồ sơ, tài liệu tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

 

3. Khối lượng kiến thức toàn khóa

Tổng số tín chỉ (TC): 130 TC, trong đó phân bổ kiến thức như sau (không bao gồm giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng):

TT

Các khối kiến thức

Số TC

I

Khối kiến thức giáo dục đại cương

22

II

Khối kiến thức cơ sở ngành

14

III

Kiến thức chuyên ngành

72

IV

Kiến thức bổ trợ

12

V

Thực tập, đồ án

10

 

Tổng cộng

130


Các môn học tiêu biểu thuộc kiến thức ngành

+  Thông tin học đại cương
+  Thư viện học đại cương
+  Thư mục học đại cương
+  Xây dựng nguồn tài nguyên thông tin
+  Biên mục mô tả
+  Biên mục chủ đề
+  Tóm tắt, chú giải, tổng luận
+  Dịch vụ thông tin – Thư viện
+  Marketing sản phẩm dịch vụ Thông tin – Thư viện
+  Thư viện số
+  Hệ thống tìm tin
+  Tra cứu tin
+  Xây dựng Cổng thông tin
+  Ứng dụng CNTT trong hoạt động Thông tin – Thư viện
+  Thiết kế web căn bản
+  Nhập môn cơ sở dữ liệu

Các môn học tiêu biểu thuộc kiến thức bổ trợ

+  Kỹ năng mềm
+  Kỹ năng tư duy
+  Tâm lý xã hội
+  Giao tiếp trong quản lý
+  Các kỹ năng cơ bản trong quản trị hành chính văn phòng

 

4. Khả năng liên thông với các chương trình đào tạo khác 

Sinh viên tốt nghiệp ngành Thông tin - Thư viện có thể học hệ văn bằng 2 thuộc các lĩnh vực sau:


+ Báo chí và truyền thông
+ Văn thư, lưu trữ, bảo tàng
+ Xuất bản, phát hành
+ Kinh doanh và quản lý
+ Pháp luật
+ Văn hóa học
+ Xã hội học và Nhân học
+ Khoa học giáo dục
+ Máy tính và Công nghệ thông tin
+ Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài 

 

5. Những tố chất phù hợp để học ngành này

 

6. Liên hệ

 

 


 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.