Báo cáo chuyên đề và Hội thảo tập huấn Workshop tháng 4/2018

Vào lúc 9h sáng ngày 26/4/2018 tại phòng D405, ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM, Khoa Thư viện - Thông tin học đã tổ chức buổi báo cáo chuyên đề với chủ đề: "The fourth industrial revolution and changes in LIS education" - Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và những thay đổi trong đào tạo ngành Thư viện – Thông tin học.