Khoa Thư viện - Thông tin học tổ chức thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sỹ

Vào lúc 14h00 chiều thứ 2, ngày 22 tháng 05 năm 2017, tại Phòng D202 đã diễn ra thành công buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện của học viên Ngô Thị Bích Phương (Khóa 2015 - 2017) với đề tài "Nâng cao hiệu quả đầu tư thư viện đại học trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh"