Banner                
Pause Play
 
Sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2019
Sinh hoạt khoa học: "Cultural Heritage Information For Sustainable Development in Vietnam and Southeast Asia" đã diễn ra vào sáng ngày 18/6/2019
Sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2019
Sinh hoạt khoa học tháng 6 năm 2019
Sinh viên Khoa Thư viện - Thông tin học đoạt giải tại cuộc thi "Âm vang thời đại 2019"
Đội bóng đá nam Khoa Thư viện - Thông tin học đoạt cup vô địch
Quyết định giao nhiệm vụ đào tạo nghiệp vụ thư viện cho viên chức kiêm nhiệm

Quyết định về việc giao nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Chuỗi hoạt động thứ bảy tình nguyện

Thứ 7 ngày 30/3/2019, các bạn tình nguyện viên của 3 Khoa/Bộ môn: Thư viện - Thông tin học, Lưu trữ học - Quản trị văn phòng và Đô thị học của cụm hoạt động số 3 đã cùng nhau thực hiện ngày thứ 7 thật ý nghĩa và nhiều cung bậc cảm xúc.